detectIT - אבטחת רשתות ארגוניות

אנו מספקים פיתרון לבעיית זיהוי הסוסים הטרויאנים - האיום #1 באבטחת מידע אירגוני.

"87% מהארגונים האמריקניים נפלו קורבן בשנה האחרונה לפשע מחשב - מווירוס ועד גניבת מידע באמצעות סוס טרויאני. אחד מכל חמישה ארגונים נפגע לא פחות מ 20 פעם בשנה מפשעי מחשב שונים ומשונים. בסך הכל נגרם לארגונים הללו נזק, שנאמד בסכום המפלצתי של 66 מיליארד דולר בשנה. זה לא הכל: קרוב ל- 80% מהארגונים דיווחו, כי מצאו במחשביהם סוג אחד או יותר של תוכנה המרגלת אחרי המשתמש (Spyware&rlm)."
(FBI research, from Ynet.co.il)

אודותינו

detectIT פועלת מהרצליה, ישראל. אנו מספקים יעוץ ביטחון מידע בדגש על סוסים טרויאנים ועל זיהוי ומניעת חדירות. אנו נסרוק את הרשת שלך בפועל , לזיהוי רוגלות קיימות וכן לזיהוי חולשות ופרצות שתקיפות כאלו עשויות לנצל.

כמו כן אנו מספקים יעוץ לאבטחת הרשת החיצונית כנגד תקיפות מבחוץ, היות ולרוב שני סוגי התקיפות באים במשולב. לבסוף, אנו מספקים יעוץ בנושא המבנה הארכיטקטוני של הרשת.

מה מייחד אותנו

אנו מתמקדים בסריקת עמדות העבודה שעל הרשת המקומית, כיוון שהן, ולא השרתים, מהוות את המטרה העיקרית לתקיפה באמצעות רוגלות ווירוסים. שימו לב כי תקיפה מוצלחת באמצעות סוס טרויאני על עמדת עבודה יחידה, נותנת לפולש נגישות מלאה לשרתי המסמכים ובסיס הנתונים - שלא לדבר על חסינות מפני ה FireWall - בלא תלות במבנה הרשת.

זיהוי סוסים טרויאנים

כמו בכל דבר אחר, זיהוי מקודם מגדיל באופן דרמטי את סיכויי ההחלמה, וקילו מניעה שווה טון תרופה.

רשתות פנימיות בהשוואה לרשתות חיצוניות

למספר חברות יש שירותים שהן חושפות לאינטרנט , כגון אתר החברה, תוכנות מסחר ברשת וכו'. שירותים חיצוניים אלו מועדים באופן טבעי לתקיפות, ולכן גם מקבלים טיפול אבטחתי טוב יותר. ואולם לכל חברה יש רשת פנימית, המורכבת מעמדות העבודה, שרת הקבצים, המייל, בסיס הנתונים וכו'. הרשת המקומית הזו היא מטרתם של תקיפות הסוסים הטרויאנים והרוגלות.

חדירה אל הרשת הפנימית של הארגון באמצעות סוס טרויאני יכולה לגרום לאובדן מידע, זליגת מידע אל המתחרים וריגול תעשייתי כגון גניבת רשימת לקוחות, משכורות, חוזים ותהליכים ארגוניים בתוך החברה. מעבר לכך חדירה לרשת הארגונית ברוב המקרים תאפשר לתוקף להגיע אל שרתי החברה ושרותי האינטרנט שלה מבפנים ללא מאמץ מיוחד.

אבטח את הרשת שלך

אנו נקצה מומחים לאיתור סוסים טרויאנים בעלי ידע מוכח אשר יסרקו אחרי טרויאנים וירוסים ורוגלות בכל אחד ממחשבי החברה. בנוסף, מומחי האבטחה שלנו יגבשו רשימת המלצות לאבטחה מירבית על המידע העסקי וכיצד למנוע חדירה למחשבי החברה. בסופו של תהליך תקבל דוח מקיף של מצב האבטחה בארגון, רשימת פרצות והמלצות והסברים כיצד יש להעלות את רמת האבטחה בארגון וכיצד לסגור פרצות אלו.

detectIT חדשות

תקיפות סוסים טרויאנים - מסביב לעולם

27.02.2006 - תוכנת אנטי וירוס לא הגנה מפני טרויאנים. 80% מהחברות האמריקאיות נפגעו מרוגלות.

14.03.2006 - סימנטק מדווחת: עליה במספר הסוסים הטרויאנים, וירידה במספר הוירוסים במחצית השנייה של 2006.

26.03.2006 - משתמשי בנק אירופאים הותקפו על ידי סוסים טרויאנים

25.04.2006 - גם משתמשי בנק ישראלים הותקפו על ידי סוס טרויאני מתוחכם

שירותים ומוצרים חדשים

01.05.2006 - שירות התקנת סנסור נוסף לתיק השירותים שלנו .

 

אודות

הכר את detectIT
מי אנו ומה מייחד אותנו

גילוי טרויאנים
הרשת שלך, ומדוע היא כן פגיעה.

מקרים אמיתיים
קרא מה מצאנו ברשתות של אירגונים אחרים.

חדשות
מה חדש ב detectIT, וחדשות אבטחת מידע מהעולם.

        © Copyright 2006. detectIT.co.il | underdog projects